O podstawowym kolorze, który jest widoczny po przecięciu cegły decyduje rodzaj zastosowanej gliny.

Tlenek żelaza, obecny w glinie, barwi cegłę na kolor czerwony. Tlenek manganu pozwala uzyskać barwę brązową. Bogata w wapień glina wapienna nadaje cegle kolor żółty.

Podczas wypału utleniającego, w piecu, pod wpływem tlenu, minerały obecne w glinie nadają kolor cegłom.

Podczas krótkotrwałego wypału redukcyjnego zostaje odcięty dopływ powietrza, a jego niedostateczna ilość prowadzi do pobierania go z obecnych w glinie tlenków metali. Powstają wówczas przebarwienia – niepowtarzalne i cenione niuanse kolorystyczne. Na przykład na czerwonych cegłach powstaną jasnobrązowe niuanse, na żółtych-szarozielone.

Piasek, angoba i mineralne pigmenty są stosowane do powlekania powierzchni cegły.